Rodrigo Hernandez (Rodde) är inte bara den drivande kraften bakom Cykelbolaget utan även en individ djupt engagerad i cykelvärlden och de värden de representerar. Med sin omfattande erfarenhet inom företagsledning och en sann passion för cykling har Rodrigo styrt Cykelbolaget till att bli ett ledande namn inom branschen. Roddes innovativa anda och engagemang för cykelsamhället har förvandlat Cykelbolaget till en plats där socialt liv och funktion vackert sammanfaller. Med hans vägledning fortsätter vi att växa och utvecklas, vilket gör cykelvärlden mer tillgänglig och spännande för alla. Rodde personifierar själva essensen av vår butiks värderingar, och vi är stolta över att ha honom vid rodret för Cykelbolaget.