På Cykelbolaget Söder kommer vi att ordna Bitcoin workshops till alla som vill lära sig mer eller ha en öppen diskussion om det, håll utsikt på vår kalender för kommande event.


Vi förstår att både Bitcoin och cyklar representerar självständigheten, friheten och oberoende anda. Precis som Bitcoin ger individer kontroll över sina finansiella tillgångar, erbjuder cyklarna friheten att navigera världen på vårat egna villkor. 

Båda representerar ett avstamp från traditionella system - Bitcoin från centraliserad finans och cyklar från fossilbränsleberoende transport. Vi tror på strävan efter självbestämmande och den uppiggande resan mot personlig befrielse, vare sig det gäller digital valuta eller den öppna vägen på en cykel.
InstagramFacebookTikTokSpotify