fbpx

 

Integritetspolicy

 

Cykelbolagets policy gällande integritet nedan beskriver hur dina personuppgifter hanteras av oss.

När du besöker vår webbplats, köper våra varor eller tjänster eller kontaktar oss för information eller service samlar vi in och behandlar personuppgifter om dig. En personuppgift är en uppgift som direkt eller indirekt kan identifiera en person. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsförordning.

 1. Vilka personuppgifter samlar Cykelbolaget in om dig och i vilket syfte?

Ändamålen med vår lagring och behandling av dina personuppgifter innefattar bland annat att:

 • Fullgöra våra åtagande gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, leverans, fakturering och tillhandahållande av support
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar
 • Möjliggöra kundservice, såsom för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter
 • Skicka information till dig om våra varor och tjänster per post, e-post, SMS/MMS samt telefon
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben baserad på dina tidigare inköp eller användning av våra kanaler
 • Bedöma vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, till exempel genom kreditbedömningar
 • Utveckling av vårt kunderbjudande och funktioner genom analys av webbplatsens användning
 • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering

1.1.    Översikt av personuppgiftsbehandlingar

 

Ändamål

 

Syfte

 

Kategori av personuppgifter

Laglig grund

Lagringstid

Köp / Beställning

För att vi ska kunna fullfölja vårt åtagande om köp eller beställning

Namn
Personnummer

Organisationsnummer
Adress
Telefonnummer
E-postadress
Kreditupplysning
Betalningsinformation
Betalningshistorik
Köpinformation

IP-adress

Information om din användning av vår webbplats

Insamlingen sker för att vi ska kunna fullfölja vårt åtagande enligt köpeavtalet och tillhandahålla beställda/köpta produkter. Lämnas inte uppgifterna kommer vi tyvärr inte kunna hantera ett köp/beställning

Till fullgörande av köp och leverans samt betalning. Uppgifterna sparas också för att kunna fullfölja reklamations- eller garantitider som anges produktspecifikt.

Kundservice

För att vi ska kunna ta emot och hantera ärenden via telefon, post eller e-post samt sociala medier, som handlar om din beställning/köp

Namn
Personnummer
Adress
Telefonnummer
E-postadress
Ordernummer
Köpinformation
Tidigare korrespondens
Uppgifter om tid för köp/beställning
Uppgift om reklamationer

Egen intresse för båda parter för att kunna hantera dina frågor om din beställning/köp. Även för eget intresse vid frågor om oss eller våra produkter och tjänster.

Till dess kundtjänstärendet av oss eller dig anses vara avhjälp samt därefter under 2 år.

Rättslig förpliktelse

För att vi ska kunna fullfölja företagets lagliga förpliktelser

Namn
Personnummer
Adress
Telefonnummer
E-postadress
Kreditupplysning
Betalningsinformation
Betalningshistorik
Köpinformation

Fakturauppgifter

Lagkrav för att tillgodose företagets rättsliga ansvar

Så länge vi är skyldiga enligt tillämpliga lagar att spara uppgifterna

Intresseavvägning

Marknadsföring

Namn

E-postadress

Postadress

Telefonnummer

Cookies

 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kommunicera personlig och relevant information och erbjudanden till dig

I 24 månader efter ditt senaste köp eller respons på direktmarknadsföring, du kan själv välja att avsluta direktmarknadsföringsutskick innan dess.

Berättigat intresse

Förhindra bedrägeri och riskhantering

Namn

Adress

E-postadress

Telefonnummer

Ordernummer

Betalsätt

Orderinformation

IP-adress

 

Rättslig förpliktelse

Så länge ärendet kräver. Om ärendet blir polisiärt överlämnas nödvändig information till polismyndigheten för rättsligt efterspel, försvar samt fullgörande av anmälan

 Om du väljer att skriva ett omdöme om våra produkter eller ladda upp en bild på någon av våra produkter kommer denna data (som kan innehålla personuppgifter om dig) och ditt namn samt e-postadress att sparas tills du kontaktar oss och ber oss radera denna data.

En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför av din postadress, e-postadress, cookies och ditt telefonnummer för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster via exempelvis e-post eller webben. Du kan när som helst välja att avsäga dig sådana utskick genom en länk eller anvisning i erbjudandemeddelandet eller genom att kontakta oss.

 1. Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

En personuppgift är en uppgift som direkt eller indirekt kan identifiera en person. Förutom personnummer så kan andra uppgifter så som adress, telefonnummer eller e-postadress också anses som en personuppgift. Även innehåll i ett brev eller e-postmeddelande kan vara en personuppgift om det kan leda till identifiering av en person.

 1. Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Personuppgiftsansvarig är Cykelbolaget Stockholm AB, org. nr. 559001–4014

 1. Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Bortsett från de uppgifter du själv lämnar till oss, kan det beroende på betalningssätt eller leveransadress finnas andra källor (tredje part) vi hämtar uppgifter från. Vid betalning med faktura hämtas uppgifter från ett kreditupplysningsföretag eller bank. Vi kan också komma att samla in uppgifter från offentliga data om din adress som försäkran på att vi fått rätt adress eller telefonnummer. 

 1. Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Vi kommer att dela vissa av dina personuppgifter till distributionspartners för att kunna fullfölja och leverera en beställning. I de fall vi låter våra produktleverantörer genomföra leverans kommer denna data även att delges dessa. Vissa data kan komma att delas med leverantörer av kort- och kommunikationstjänster, bolag inom vår bolagsgrupp samt andra samarbetspartners för att kunna fullfölja vårt åtagande mot dig som kund. Om du väljer att recensera eller ladda upp en bild på någon av våra produkter kan vi publicera och dela denna information på vår webbplats och andra kanaler som kontrolleras av oss. Inga uppgifter kommer att säljas vidare till tredje part. Om du ansöker om en kredit vid köp av en vara eller tjänst kan dina uppgifter komma att lämnas ut till kreditupplysningsföretag. Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av våra leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer vi vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

 1. Om Cookies

Vi använder cookies, som är en liten textfil som sparas på din dator. Cookies används för att anpassa webbplatsen efter besökaren, effektivisera våra tjänster, hålla reda på vilka varor som har lagts i varukorgen, hålla reda på vilka sidor du har besökt och anpassa erbjudanden och annonser. För att sidan ska fungera bra måste du ha aktiverat cookies i din webbläsare. Du kan blockera vår webbplats från att lagra cookies på din dator genom inställningar i din webbläsare, men du kan då inte handla hos oss. Genom webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se webbläsarens hjälpsektion för mer information om hur du kan anpassa användandet av cookies på din dator.

I de cookies som vi använder sparas endast webbplatsdata, exempelvis vilka produkter du har i din varukorg, och pseudonymiserad data, exempelvis ett automatiskt tilldelat identifikationsnummer. Data som ditt namn, din IP-adress eller andra liknande personuppgifter sparas inte i cookies.

6.1.    Cookies från tredje part

Vissa av våra analys- och reklampartners placerar också cookies på din dator. Syftet är dels att kunna analysera användandet av vår webbplats för att förbättra våra tjänster genom analyspartners och dels att kunna visa dig reklam som så bra som möjligt motsvarar dina intressen genom reklampartners. Om du endast vill acceptera våra cookies, men inte de från våra leverantörer och partners kan du ändra inställningen i din webbläsare till “Blockera cookies från tredje part”.

6.2.    Webbanalys

För att analysera användandet av vår webbplats används Google Analytics från Google Inc. som placerar cookies webbplatsanvändarens dator. Information som sammankopplas med hjälp av dessa överförs i regel till Googles servrar i USA och sparas där. Du kan förhindra registrering av uppgifter om din användning av webbplatsen genom att använda ett webbläsarplugin som återfinns via denna länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

6.3.    Återmarknadsföring

För att anpassa vilka annonser som visas för dig på internet använder vi så kallad återmarknadsföring. Det innebär att vi vidareförmedlar information om vilka sidor våra besökare har besökt på vår webbplats till våra reklampartners och genom dem sedan anpassa reklam för vår webbplats på internet. Syftet är att öka relevansen i vår marknadsföring. Följande företag används för retargeting:

 • DoubleClick by Google, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (https://www.google.com/intl/se/policies/technologies/ads/ ).
 • Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (https://www.facebook.com/about/privacy),
 • Bing ADs by Microsoft, USA, (https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-bing-ads-privacy-policy).

6.4.    Loggning

Vid varje sidvisning av vår webbplats sparas data som datum och tid för åtkomst, namnet på anropad sida, IP-adress, webbläsarnamn och refererande URL. Denna data sparas i serverloggfiler som raderas efter 10 dagar. Datan sparas även i databasfiler där IP-adress samt webbläsarnamn sparas i pseudonymiserat format. Denna data används för att upptäcka fel, förhindra överbelastning och analyseras för att förbättra våra servrar.

Behöver du hjälp med att aktivera din webbläsares stöd för cookies eller om du har frågor kring vårt användande av cookies kan du kontakta oss via e-post: info@cykelbolaget.se  

 1. Lagringstid

Lagringstiden anges i ovan tabell enligt specifikt ärende. Allmänt lagras dina personuppgifter endast så länge det är nödvändigt och ligger i eget intresse, så som lagringstid för reklamationer eller garantitid. 

 1. Vad har du för rättigheter som registrerad?

Du har rätt att få ta del av dina personuppgifter och begära registerutdrag över hur vi behandlar din data och till vilka mottagare uppgifterna har eller ska lämnas ut. Skriftlig undertecknad begäran om detta skickas till personuppgiftsansvariges postadress. 
Du har alltid rätt att få felaktiga eller missvisande personuppgifter rättade. Du har rätt att få personuppgifter raderade som inte längre är nödvändiga för dess ändamål (irrelevant data). Vi förbehåller oss dock rätten att behålla sådan data som vi enligt lag (exempelvis bokföringslagen) är ålagda att behålla, eller som vi enligt gällande avtal med dig måste behålla för att fullgöra våra avtalsförpliktelser. Du har rätt till dataportabilitet, vilket betyder att du, under vissa förutsättningar, har rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat och maskinläsbart format för dig att överlämna till en annan personuppgiftsansvarig. Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till behörig tillsynsmyndighet, Datainspektionen (kommande integritetsskyddsmyndigheten).

Vid begäran enligt ovan punkter kommer vi att be om ID-verifiering för att säkerställa att uppgifter lämnas ut korrekt samt att uppgifterna endast skickas till ID-verifierad adress eller e-postadress.

 1. Klagomål

Vill du anmärka eller lämna klagomål på vår behandling kan du kontakta oss eller behörig tillsynsmyndighet vilket är Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

 1. Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?

Har du frågor eller vill komma i kontakt med oss om dataskyddsfrågor så kontaktar du oss lättast

Via epost på info@cykelbolaget.se  

Via telefon på: 070 365 05 10

Via brev till: Cykelbolaget Stockholm AB, Björnstigen 30, 170 72 Solna